Tidigare Hundar

Dixie

"Miss Dixie"

2005-2019


Godkänd anlagsklass viltspår


Apportör vid praktisk jakt

Millie

All It Takes Like A Flash

SE23565/2012


Född: 2012

HD grad A

Färg: Trefärgad


Officiellt utställd med Very Good i ÖKL

Inofficiellt utställd med BIR

Kennel Wellgoer/Emelie Nilsson, Attanäs 362, 37375 Jämjö. Wellgoer@live.com


Copyright @ All Rights Reserved Kennel Wellgoer 2019